Är massage bra vid...?

stress? Ja, massagen aktiverar kroppens så kallade ”lugn & ro-system”, och om du får massage regelbundet håller effekten i sig så att du blir allmänt lugnare i kroppen och i sinnet.

smärta och värk? Ja, om smärtan eller värken sitter i musklerna eller lederna brukar massage kunna dämpa och ibland helt eliminera denna genom att massagen direkt aktiverar kroppens smärtstillande endorfinsystem, sätter igång blodcirkulationen och får muskeln att slappna av, och som en följd av det också underlättar och stimulerar läkningen av inflammationer och så kallade triggerpunkter i muskler och leder (se "Triggerpunktsbehandling" under Behandlingstekniker).

förkylning? Nej, inte om du är akut förkyld eftersom massagen kan förvärra symptomen. Om man däremot har dragits med en seg förkylning en längre tid kan massage i vissa fall hjälpa förkylningen att läka ut.

diskbråck? På och runt den del av ryggraden som diskbråcket sitter bör ingen djup massage utföras, men avslappningsmassage går oftast bra. Om diskbråcket klämmer på nerverna vilket t ex kan ge ischias bör dock ingen massage utföras på vissa områden nedanför diskbråcket.

hudåkommor? Om huden är inflammerad ska man inte massera direkt på, men det brukar gå bra att massera runt om.

hjärt-kärlproblem? Eftersom djup massage, så kallad idrottsmassage, utgör en viss belastning för hjärtat bör läkare konsulteras innan detta utförs. Avslappningsmassage däremot går i regel bra utan läkarutlåtande.

graviditet? Under graviditet är det ganska vanligt att man har ont i axlar och rygg, och då kan massage vara lindrande och öka välbefinnandet. Det finns så vitt vi vet ingen forskning som tyder på att massage skulle öka risken för missfall, men av försiktighetsskäl väljer vi att endast utföra lätt massage under de tre första månaderna av graviditeten. Efter de tre första månaderna ger vi även djupare massage och behandling av triggerpunkter, överallt utom på magen och i ryggslutet som vi endast masserar lätt för att inte störa fostret.

Tidbokning

Helahuma CRC

Här bokar du massagetid hos oss på CRC:

Boka tid

Helahuma massage logotype