Tillgodose dina känslomässiga behov bättre

Uppgradera ditt liv med hypnosterapi

Hur kommer det sig att vi kan sitta så fast i våra negativa tankar, känslor och vanor?

Varför kan vi inte med viljekraft bara släppa våra grubblerier, rädslor och beroenden?

Hur kommer det sig att vi många gånger skjuter på att förverkliga sådant som vi drömmer om och istället ägnar tiden åt sådant som bara ger kortvarig tillfredsställelse?

Det är för att våra nuvarande tankar, känslor och vanor uppfyller känslomässiga behov.

Ett sådant känslomässigt behov är trygghet. Våra reptil- och däggdjurshjärnor är genom evolutionen programmerade till att hålla oss i säkerhet och instinktivt prioriterar de flesta av oss säkerhet och kontroll framför spänning och utveckling. När vi hamnar utanför vår bekväma zon blir vi ofta rädda och backar tillbaka istället för att fortsätta framåt.

Paradoxalt nog upplever hjärnan relativ trygghet även när vi känner oro och ångest eftersom dessa känslor, om vi lyder dem, ser till att vi håller oss i säkerhet och på betryggande avstånd från allt som hjärnan associerar med fara. Det är alltid lättare att undvika det vi är rädda för än att gå emot rädslan. Innan vi har lärt oss att övervinna våra rädslor riskerar vi dock att låta dem begränsa våra liv.

Det kan till exempel kännas tryggare att stanna hemma och distrahera sig framför bildskärmen än att ge sig ut och genomföra det som vi innerst inne vill förverkliga. Att förverkliga det vi innerst inne vill kan ju vara förenat med risker. Vi går kanske emot vad andra människor tycker att vi ska satsa på, och vi kan riskera att misslyckas, åtminstone initialt tills vi har lärt oss att det vi kallar misslyckanden ofta bara är erfarenheter på vägen mot att lyckas.

Vid sidan om våra fysiska behov har vi känslomässiga behov av trygghet, variation, bekräftelse, kärlek & gemenskap, utveckling och att kunna bidra. Livscoachen Tony Robbins har gjort sig världskänd genom att snabbt kunna hjälpa människor att bättre tillgodose dessa sex allmänmänskliga behov och att åstadkomma genombrott i sina liv. Det finns flera skolor inom coaching, psykoterapi och hypnoterapi som med framgång fokuserar på de känslomässiga behoven, bl.a. Robbins-Madanes Training i USA och Human Givens College och Uncommon Knowledge i Storbritannien.

Som hypnosterapeut hjälper jag människor att bättre förstå och tillgodose dessa känslomässiga behov, vilket gör att de kan släppa rädslor och beroenden, förverkliga sina drömmar och därmed uppgradera sina liv. De kan med hypnosterapin ofta ta språng framåt i sin personliga utveckling, med bestående resultat.

Hur vi tillgodoser våra behov grundläggs i barndomen

Som barn präglas vi till att tänka, känna och agera på vissa sätt framförallt av våra föräldrar eller andra vårdnadshavare. Vi anammar trosföreställningar, värderingar, försvarsstrategier och vanor på gott och ont. Det mesta av denna prägling sitter oftast kvar i vårt undermedvetna sinne upp i vuxen ålder och styr hur väl vi tillgodoser våra känslomässiga behov idag.

Barn som utsätts för hård uppfostran och inte får tillräckligt med trygghet, kärlek och bekräftelse kan som vuxna lida av rädslor, dålig självkänsla och prestationsångest. Å andra sidan kan barn som blir curlade och får för mycket hjälp enligt en studie lida av dåligt självförtroende och social ångest. Barn som skäms bort och vars föräldrar inte sätter tydliga gränser kan lida av orealistiska föreställningar om verkligheten vilka gör dem sämre rustade att ta sig an livets utmaningar som vuxna.

Rädslor, dålig självkänsla, dåligt självförtroende o.s.v. begränsar vår förmåga att tillgodose våra känslomässiga behov på en tillfredsställande nivå. Om man som vuxen lider av den prägling man har fått som barn så kan man enligt min erfarenhet omprogrammera sitt undermedvetna sinne och på så sätt förbättra sin prägling.

På min mottagning för hypnosterapi träffar jag många klienter som söker hjälp för att de önskar komma vidare i livet och bli fria från negativa tankar, känslor, vanor och beroenden. Det visar sig ofta att de inte fick sina känslomässiga behov så väl tillgodosedda som små och därför inte heller lyckas tillgodose behoven på de sätt de önskar i vuxen ålder.

I hypnosterapin kan vi ofta snabbt finna vilka behov som inte har tillgodosetts och plocka fram klientens inre resurser, såsom positiva känslor och erfarenheter, som gör att klienten kan släppa sin negativa prägling och börja tillgodose sina behov på en ny och mer tillfredsställande nivå.

Vill du också ha hjälp att göra livet mer tillfredsställande och är nyfiken på hur du kan uppgradera ditt liv med hypnosterapi kan du trycka på länken nedan:

Uppgradera ditt liv med hypnosterapi

Nästa inlägg: Dina 6 känslomässiga behov och Maslows behovstrappa

Prenumerera på nyhetsbrevet och få besked om nästa inlägg och en gratis hypnosinspelning

Följ, gilla och dela gärna:
Follow by Email
Twitter
YouTube
YouTube