Etikettarkiv: känslomässiga behov

Dina 6 känslomässiga behov och Maslows behovstrappa

För att leva här på Jorden behöver vi tillgodose våra behov, som är både fysiska och psykiska. De fysiska behoven känner vi väl till: luft, värme, vatten, skydd, sömn, mat, toalett, aktivitet, sex och vila. Att vi även har psykiska, känslomässiga behov tänker vi kanske inte lika ofta på, men medvetet eller omedvetet strävar vi hela tiden efter att tillgodose dem.

I den här bloggartikeln förklarar jag de sex känslomässiga behoven enligt Tony Robbins och hur prioriteringen mellan dem påverkar vår livskvalitet. Sedan gör jag en jämförelse med Abraham Maslows behovstrappa, även kallad behovspyramid, med fem nivåer. På slutet ställer jag några frågor till dig så att du kan utvärdera hur väl du själv tillgodoser dina känslomässiga behov.

De sex mänskliga behoven enligt Tony Robbins

6 känslomässiga behov enligt Tony Robbins

Våra sex känslomässiga behov enligt Tony Robbins

Läs mer

Tillgodose dina känslomässiga behov bättre

Uppgradera ditt liv med hypnosterapi

Hur kommer det sig att vi kan sitta så fast i våra negativa tankar, känslor och vanor?

Varför kan vi inte med viljekraft bara släppa våra grubblerier, rädslor och beroenden?

Hur kommer det sig att vi många gånger skjuter på att förverkliga sådant som vi drömmer om och istället ägnar tiden åt sådant som bara ger kortvarig tillfredsställelse? Läs mer