Möt dig själv i stillhet

Vem är du, innerst inne? Vad vill du med ditt liv, innerst inne?

Jag ska här introducera en andligt inspirerad modell av psyket som kan underlätta besvarandet av dessa frågor. Modellen delar upp psyket i två delar – själ och sinne.

Känn in om den här modellen resonerar med dig – om den stämmer med din egen uppfattning och intuition om psykets beskaffenhet. För mig har modellen gjort det lättare att fatta beslut när jag har upplevt motstridiga tankar, känslor och viljor inom mig. Jag har kunnat välja kärlek framför rädsla och göra sådant som jag innerst inne vill fastän det har väckt rädslor.

Själen kallar jag den del av oss som representerar vårt primära medvetande, högre jag, innersta vilja, samvete, intuition, sanning och inre vetande. Det är kaptenen på skeppet som kan fatta nya beslut och gå emot vanor, göra det som andra inte kan förutse och vända upp och ner på statistiken. Själen är också den delen i oss som ger allt annat liv. Vi möter själen när vi ser ett barn djupt i ögonen och upplever den försvinna när en människa dör.

Sinnet kallar jag den del av oss som associeras med intellektet, egot och våra instinkter. Det är datorhjärnan, roboten som kan programmeras till att utföra vanor, rutiner, på gott och ont. Man kan säga att det är styrmannen på skeppet som automatiskt dras till tillfredsställelser och från obehag. Sinnet (på engelska ”the mind”) är mer förutsägbart till sin natur och kan studeras t.ex. genom beteendeforskning och statistik samt påverkas med beteendeterapi och marknadsföring.

Vilken del är det som oftast styr och bestämmer i dig? Är det du, din innersta vilja och själ, eller är det din sinnesprogrammering, dina instinkter och den prägling som du har fått av dina föräldrar, andra människor, samhället, evolutionen?

Sinnet är som elden – en god tjänare men en destruktiv herre

Vi behöver vårt sinne – vårt intellekt, ego och våra instinkter – för att tillgodose våra behov och undvika faror. Det ger oss livets goda och månar om våra grundläggande behov och säkerhet. Vi kan använda vårt sinne och våra fem sinnen (syn, hörsel, känsel, lukt, smak) för att njuta av livet och skapa en bättre värld för oss själva och andra. När sinnet är vår tjänare har vi ett sunt ego och vi skapar balans i tillvaron.

Om vi låter sinnet bli vår herre och styra oss för mycket kan vi å andra sidan få problem. I sin ständiga jakt efter tillfredsställelse och positiva ”kickar” kan sinnet göra oss beroende av exempelvis våra mobiltelefoner, godis eller droger.

Lika mycket som sinnet söker tillfredsställelse undviker det instinktivt allt som väcker rädslor. Det kan göra att vi lider av stress, oro och ångest och att många har svårt att sova.

I förlängningen kan sinnets dominans leda till egoism, girighet, personlighetsstörningar och krig. Eller som Yoda uttryckte det i Stjärnornas krig: ”Rädsla leder till ilska, ilska leder till hat, hat leder till lidande.”
När styrmannen styr skeppet utan kaptenens inflytande far skeppet från den ena hamnen till den andra på ständig jakt efter nya distraktioner och på ständig flykt från lidande. Men det finns en som hela tiden lider i det tysta – kaptenen som sitter instängd i sin hytt.

Att gå ”sinnets väg” kräver att vi står ut med fortsatt stress och kortvariga belöningar.

Om vi flyr från oss själva är det svårt att lära känna oss själva

Om vi aldrig stannar upp och lär oss att stå ut med våra egna tankar, känslor och sådant som vi har stoppat undan i vårt undermedvetna (vår sinnesprogrammering), så är det inte lätt att veta vad vi innerst inne vill och att skapa det liv vi önskar. Vi har då svårt att vara proaktiva och är mer som robotar vilka reagerar automatiskt på impulser utifrån.

Att stanna upp och börja lära känna sig själv på djupet kan kräva beslutsamhet och mod, arbete och tålamod, men enligt min erfarenhet är belöningen stor. Det kan göra att vi känner oss alltmer lugna, trygga, harmoniska och kärleksfulla. Vi börjar leva vår egen sanning och är mindre beroende av kickar och mindre styrda av rädslor.

När jag stillar mitt sinne, skapar det liv som jag innerst inne vill leva och släpper taget om rädslor och beroenden, då går jag ”själens väg”.

I följande enkla övning kan du en kort stund och med slutna ögon stilla ditt sinne och vara mer närvarande i dig själv. Du går längs själens väg och låter ditt inre lugn och trygghet växa. Övningen tar cirka fem minuter.

Enkel övning längs själens väg

Du kan göra denna övning genom att lyssna på videofilmen ovan. Övningen startar 6:02 minuter in i filmen.

Jag hoppas att du hade en skön och behaglig stund vilandes i ditt inre, och kanske du känner dig lite lugnare nu. Om du upplevde det svårt att slappna av och stilla dina tankar så är det inget konstigt i sig. Du har ju bara suttit i fem minuter och oftast kan vi behöva längre tid än så för att hinna gå ner i varv. Hypnosinspelningen Lugn och medveten är cirka 20 minuter lång och den får du som prenumerant på mitt nyhetsbrev (se länk nedan). Om du behöver mer hjälp att slappna av, må bra och vara närvarande i nuet så är du välkommen att boka tid för hypnosterapi.

Nästa inlägg: Tillgodose dina känslomässiga behov bättre

Prenumerera på nyhetsbrevet och få besked om nästa inlägg och en gratis hypnosinspelning

Följ, gilla och dela gärna:
Follow by Email
Twitter
YouTube
YouTube