Blomman växer inte fortare för att du drar den i bladen

… men du kan sätta den i solen och ge den vatten

Blomman växer inte fortare för att du drar den i bladen, men du kan sätta den i solen och ge den vattenSyften med de tre föregående inläggen:

1. Lära sig av motgångar och resa sig igen, se Har du bättre självförtroende än elefanten?
2. Övervinna onödiga tvivel, se Hur du kan öka din tro på att du kommer lyckas
3. Acceptera sin nuvarande nivå av utveckling, se Dålig självkänsla försämrar självförtroendet

Syften med kommande inlägg:

1. Stilla
2. Städa
3. Skapa

Stillande handlar om att stilla sitt sinne och finna lugnet så att man klarar av att städa och att skapa – att stilla är att minska stressen, samla sitt fokus och ”ladda batterierna”. [1]

Att städa handlar om att befria sig själv från rädslor, beroenden och negativa trosföreställningar – att ”rensa ut”, att ”göra terapiarbete” på sig själv.

Att skapa handlar om att realisera sådant som man innerst inne längtar efter att göra och uppleva i livet – att ”förverkliga sina drömmar”.

Stillande, städning och skapande går in i varandra. Det är inte så att man först bara stillar sig för att sedan bara städa. Ibland kan man t.ex. behöva städa bort negativa trosföreställningar kring sömnen för att kunna förbättra sömnen, vilket är stillande.

Är du stillad nog för att städa är det bara att sätta igång med att städa. Har du stillat ditt sinne och städat tillräckligt för att kunna skapa är det bara att sätta igång med att skapa.

Känn in var du själv befinner dig – hur stillad du är, när du läser om vikten av stillande nedan.

Kan du stilla dig mer?

Blomman växer inte fortare för att du drar den i bladen. Din blomma behöver solenergi, vatten och näring från jorden. När den får det växer den av sig själv.

Mobiltelefonen slutar snart att fungera om du inte då och då laddar upp batteriet i den. Din mobiltelefon behöver elektrisk laddning lagrat i sitt batteri. Innan batteriindikatorn är nere i botten så pluggar du in telefonen till ett eluttag och låter batteriet laddas tills batteriet är fulladdat igen.

Det förra blogginlägget handlade precis som detta om att stilla sig – att inte ha för bråttom utan att vara ärlig mot sig själv, gilla läget och börja utvecklingen från den nivå som man själv faktiskt befinner sig på. Att ha tålamod med sin egen utveckling är väldigt stillande. Tålmodig är man när man tolererar sin känsla av otålighet.

Om du gillar din otålighet så kan du vila i tilliten till att den leder dig dit du vill.

Stillande är också att ta hand om sig, tillgodose sina grundläggande behov, och därmed minska sin egen stressnivå. När stressnivån minskar orkar man lättare med att åstadkomma ytterligare förändring genom att städa och skapa. Många gånger sker städning, läkning spontant, automatiskt så fort vi har stillat sinnet och är tillräckligt lugna. Då kommer ofta också spontant lusten att skapa.

Stillande kan vara att:

• förbättra sin vila och återhämtning – att vidta åtgärder som förbättrar förutsättningarna för god och tillräcklig sömn samt vila och avkoppling i vardagen.

• förbättra sitt näringsintag – att gradvis förändra sina kostvanor om man vet med sig att man äter för oregelbundet, för mycket ”skräpmat”, etc.

• förbättra sin förmåga att slappna av – att minska sin stressnivå genom att motionera mer regelbundet och på en lagom nivå, vilket frigör stress, och att träna på avslappning, exempelvis genom meditation, yoga eller en hypnosinspelning såsom Lugn och medveten (gratis nerladdning).

• beslutsamt lösa akut stressande problem i sin nuvarande livssituation, såsom ekonomiska problem eller relationsproblem, och be om hjälp om det är för svårt på egen hand.

Var snäll mot dig själv och ta hand om dig, så är du lugn, kreativ och välmående!

[1] Behovet av stillande ser jag som mer eller mindre allmänmänskligt, eftersom jag tror att många av oss ofta ligger på en stressnivå som i längden undergräver vår hälsa och vårt välmående. Behovet av stillande har jag sett är extra påtagligt hos mina klienter med posttraumatiskt stressyndrom. Då de har lidit av just ”stressyndrom” har det varit helt nödvändigt att i första hand stilla sig och minska vardagsstressen innan de framgångsrikt har kunnat bearbeta sina tidigare trauman. Ett system för traumaläkning i tre faser, liknande de tre faser som jag beskriver i detta inlägg, lades fram av Dr. Pierre Janet på slutet av 1800-talet, se boken Trauma and Recovery, av Judith Herman, eller 8 Keys to Safe Trauma Recovery, av Babette Rothschild.

Nästa inlägg: Rensa i din inre röra och upplev lättnaden

Prenumerera på nyhetsbrevet och få besked om nästa inlägg och en gratis hypnosinspelning

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *