Blomman växer inte fortare för att du drar den i bladen

… men du kan sätta den i solen och ge den vatten

Blomman växer inte fortare för att du drar den i bladen, men du kan sätta den i solen och ge den vattenSyften med de tre föregående inläggen:

1. Lära sig av motgångar och resa sig igen, se Har du bättre självförtroende än elefanten?
2. Övervinna onödiga tvivel, se Hur du kan öka din tro på att du kommer lyckas
3. Acceptera sin nuvarande nivå av utveckling, se Dålig självkänsla försämrar självförtroendet

Syften med kommande inlägg:

1. Stilla
2. Skapa
3. Städa

Stillande handlar om att stilla sitt sinne och finna lugnet så att man klarar av att städa och att skapa – att stilla är att minska stressen, samla sitt fokus och ”ladda batterierna”. [1]

Att skapa handlar om att realisera sådant som man innerst inne längtar efter att göra och uppleva i livet – att ”förverkliga sina drömmar”.

Att städa handlar om att befria sig själv från rädslor, beroenden och negativa trosföreställningar – att ”rensa ut”, att ”göra terapiarbete” på sig själv.

Stillande, skapande och städande underlättar, avlöser och går in i varandra.

När jag har stillat mitt sinne så är jag mer lugn och utvilad och då har jag automatiskt också mer kreativitet och energi till att skapa. När jag har stillat mig och är lugn så börjar också kroppen och sinnet spontant att städa sig, det vill säga kroppen läker och sinnet bearbetar sådant som jag har upplevt.

Genom att skapa förändringar i mitt liv kan jag skapa mer utrymme och bättre förutsättningar för att kunna ta det lugnt och stilla mig och städa i mitt inre.

Genom att städa frigör jag mig från mentala och känslomässiga blockeringar som har hindrat mig från att ta det lugnt och stilla mig och från att skapa det jag önskar.

Har jag svårt att förmå mig själv till att ägna mig åt någon av dessa tre sysselsättningar; stillande, skapande och städande, så är det ändå bäst att jag börjar med att stilla mitt sinne och samla energi så gott jag kan.

Kan du stilla dig mer?

Blomman växer inte fortare för att du drar den i bladen. Din blomma behöver solenergi, vatten och näring från jorden. När den får det växer den av sig själv.

Mobiltelefonen slutar snart att fungera om du inte då och då laddar upp batteriet i den. Din mobiltelefon behöver elektrisk laddning lagrat i sitt batteri. Innan batteriindikatorn är nere i botten så pluggar du in telefonen till ett eluttag och låter batteriet laddas tills batteriet är fulladdat igen.

Det förra blogginlägget handlade precis som detta om att stilla sig – att inte ha för bråttom utan att vara ärlig mot sig själv, gilla läget och börja utvecklingen från den nivå som man själv faktiskt befinner sig på. Att ha tålamod med sin egen utveckling är väldigt stillande. Tålmodig är man när man tolererar sin känsla av otålighet.

Om du gillar din otålighet så kan du vila i tilliten till att den leder dig dit du vill.

Stillande är också att ta hand om sig, tillgodose sina grundläggande behov, och därmed minska sin egen stressnivå. När stressnivån minskar orkar man lättare med att åstadkomma ytterligare förändring genom att skapa och städa. Som sagt, så fort vi har stillat sinnet och är tillräckligt lugna och utvilade kommer ofta spontant lusten att skapa. Då sker också städning, läkning mer eller mindre spontant, automatiskt.

Stillande kan vara att:

• förbättra sin vila och återhämtning – att vidta åtgärder som förbättrar förutsättningarna för god och tillräcklig sömn samt vila och avkoppling i vardagen.

• förbättra sitt näringsintag – att gradvis förändra sina kostvanor om man vet med sig att man äter för oregelbundet, för mycket ”skräpmat”, etc.

• förbättra sin förmåga att slappna av – att minska sin stressnivå genom att motionera mer regelbundet och på en lagom nivå, vilket frigör stress, och att träna på avslappning, exempelvis genom meditation, yoga eller en hypnosinspelning såsom Lugn och medveten (gratis nerladdning).

• beslutsamt lösa akut stressande problem i sin nuvarande livssituation, såsom ekonomiska problem eller relationsproblem, och be om hjälp om det är för svårt på egen hand.

Var snäll mot dig själv och ta hand om dig, så är du lugn, kreativ och välmående!

[1] Behovet av stillande ser jag som mer eller mindre allmänmänskligt, eftersom jag tror att många av oss ofta ligger på en stressnivå som i längden undergräver vår hälsa och vårt välmående. Behovet av stillande har jag sett är extra påtagligt hos mina klienter med posttraumatiskt stressyndrom. Då de har lidit av just ”stressyndrom” har det varit helt nödvändigt att i första hand stilla sig och minska vardagsstressen innan de framgångsrikt har kunnat bearbeta sina tidigare trauman. Ett system för traumaläkning i tre faser, liknande de tre faser som jag beskriver i detta inlägg, lades fram av Dr. Pierre Janet på slutet av 1800-talet, se boken Trauma and Recovery, av Judith Herman, eller 8 Keys to Safe Trauma Recovery, av Babette Rothschild.

Nästa inlägg: Rensa i din inre röra och upplev lättnaden

Prenumerera på nyhetsbrevet och få besked om nästa inlägg och en gratis hypnosinspelning

Följ, gilla och dela gärna:
Follow by Email
Twitter
YouTube
YouTube