månadsarkiv: augusti 2018

Tillgodose dina känslomässiga behov bättre

Uppgradera ditt liv med hypnosterapi

Hur kommer det sig att vi kan sitta så fast i våra negativa tankar, känslor och vanor?

Varför kan vi inte med viljekraft bara släppa våra grubblerier, rädslor och beroenden?

Hur kommer det sig att vi många gånger skjuter på att förverkliga sådant som vi drömmer om och istället ägnar tiden åt sådant som bara ger kortvarig tillfredsställelse? Läs mer