Varsågod! En gratis hypnosinspelning som kan göra dig lugnare och mer medveten i nuet

En fiskmås som flyger över havet framför solenKänner du att du behöver varva ner, stressa av och hitta lugnet inom dig? Skulle livet bli lättare om du kunde ha mer distans till dina tankar och känslor, så att du inte reagerar lika automatiskt i olika situationer? Hur mycket mer skulle du kunna få gjort av sådant som du verkligen vill göra om du var mer lugn och fokuserad?

”Lugn och medveten” är en hypnosinspelning som du laddar ner gratis från den här webbplatsen.

Varför hypnos?

Hypnos är ett tillstånd någonstans mellan vanlig vakenhet och sömn, och i det tillståndet befinner vi oss varje dag, till exempel när vi dagdrömmer, läser en spännande bok eller ska till att somna. Under hypnos är du lugn, och ju mer du övar på självhypnos, det vill säga att medvetet gå in i hypnos, desto bättre blir du på att snabbt gå ner i varv och hitta lugnet inom dig. Vid sidan om fysisk motion så är sådan här ”aktiv avslappning” bland de bästa sätten att minska stress på. Det finns vetenskapliga studier som påvisar god effekt av hypnos mot bland annat ångest, stress, oro, sömnlöshet, fobier, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och irritabel tarm (IBS).

Varför medveten närvaro?

”Medveten närvaro” (mindfulness) är ett begrepp med buddhistiska rötter. Västvärlden har tagit till detta sig som en metod för stresshantering och behandling av ångest och andra former av psykisk ohälsa. Olika former av meditativa övningar har utvecklats för att öka den medvetna närvaron. Det finns många definitioner på vad medveten närvaro egentligen är för något. Man skulle kunna säga att det är att med ett öppet, accepterande och nyfiket förhållningssätt uppmärksamma, betrakta vad som händer i omgivningen eller inom en själv genom sinnesintryck, tankar och känslor. När man betraktar sina upplevelser på det här sättet sker det som forskare kallar för decentrering, det vill säga att man får en viss distans till sina upplevelser – man tar ett steg tillbaka så att man inte ”fastnar” i upplevelserna.

Ladda ner hypnosinspelningen

Så varför inte kombinera hypnos och medveten närvaro? Med hjälp av denna hypnosinspelning, som du laddar ner som en mp3-fil, tränar du samtidigt både på självhypnos och på medveten närvaro. Du tränar utan ansträngning, och när du gör det blir du alltmer lugn och får ett allt mer avspänt och balanserat förhållningssätt till dina tankar, känslor, kroppsförnimmelser och till händelser i ditt liv. Då kan du också mer och mer fokusera på de saker i livet som är viktigast för dig.

Ladda ner Lugn och medveten, och få mitt nyhetsbrev om hypnos och personlig utveckling

Om du vill prova hypnosterapi är du hjärtligt välkommen att boka tid för en hypnossession via Skype/Zoom eller på min mottagning i Malmö:

Hypnosterapi i Malmö eller via Skype/Zoom – Helahuma hypnos